Sunday, January 9, 2011

~~~~Iman adaLah mutiara~~~~

IMAN:
Mengiktiraf,mengakui, membenarkan dan beri'tiqad dengan hati terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW serta berikrar dengan lidah & beramal dengan anggota badan.

CARA MENAMBAH IMAN
a) ILMU:
    Ilmu mengenal ALLAH SWT, mengenal rasul dan ilmu berkaitan Al-Quran.

b) AMAL PERBUATAN:
    Memperbanyakkan amalan soleh serta memperdalami ketaatan sehingga menambah keyakinan dan keimanan. Menghindar diri daripada perbuatan maksiat yang melemahkan iman.

c) ZIKIR & FIKIR
     Mengingati ALLAH serta sifat-sifat-NYA serta keagungan-NYA. Sentiasa membaca kalamNYA. Meneliti setiap ciptaan ALLAH & mengambil pengajaran daripada-NYA.


                                                                Iman adalah mutiara

No comments:

Post a Comment